Personalistika

Kvalifikace

Personalista (62-007-N)
Asistent/ka, sekretář/ka (62-008-M)
Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (62-012-R)
Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (62-014-R)

Hospodářská komora České republiky z rozhodnutí, č. j. 2013/62535-411/3 Ministerstva práce a sociálních věcí, má oprávnění provádět zkoušky profesních kvalifikací v oboru personalistiky.

Výše zmíněné kvalifikace jsou součástí povolání:

  • ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK (Asistent/ka, sekretář/ka)
  • PERSONALISTA (Personalista)
  • PERSONALISTA SPECIALISTA (Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců, Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců)


Aby zájemce zkoušku profesní kvalifikace zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru nebo absolvoval rekvalifikační kurz.

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy vzdělávací a poradenské společnosti 1.VOX a.s.  (http://www.vox.cz/ ). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce
Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/  ve skupině ekonomie.

Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.
Autorizovanými zástupci jsou nominovaní odborníci garanta našich zkoušek – společnosti 1.VOX a.s. .

Mgr. Vladimír Černý
Ing. Iva Rylichová
Mgr. Alena Štemberová
Bc. Sona Nedomová
Ing. Alena Tomšová
Mgr. Jiří Svoboda

Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne
paní Mgr. Alena Štemberová, as@danovypoplatnik.cz .

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek
: zkousky@komora.cz
Doba trvání zkoušky je 2 – 4 hodiny.

Místo zkoušení
Praha
V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.

Cena a délka zkoušky
d profesní kvalifikace
zev profesní kvalifikace
lka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
62-007-N
Personalista
3-4 hodiny
8.200,--
62-012-R
Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců
2-3 hodiny
8.200,--
62-014-R
Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
2-3 hodiny
8.200,--
62-008-M
Asistent/ka, sekretář/ka
2-4 hodiny
8.200,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 61,5 kBuložit