Obsluha čerpací stanice s PHL

Kvalifikace

Obsluha čerpací stanice s PHL (69-022-H)

Hospodářská komora České republiky z rozhodnutí č. j. 29755/13/31300/796 Ministerstva průmyslu a obchodu má oprávnění provádět zkoušky profesní kvalifikace Obsluha čerpací stanice s PHL
(kód: 69-022-H).

Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru obsluha čerpací stanice s PHL nebo absolvoval rekvalifikační kurz.

Získání dokladu o zkoušce Obsluha čerpací stanice s PHL představuje potvrzení, že její úspěšný absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný manipulace s chemickými látkami a přípravky a potřebnými pomůckami, dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; vyřizovat reklamace a stížnosti v souladu s platnou legislativou; poskytovat rady a informace zákazníkům o nabízeném zboží a službách a jejich cenách; obsluhy zařízení pro tankování a stáčení pohonných látek; orientace v právních předpisech souvisejících s pohonnými látkami a čerpacími stanicemi s pohonnými látkami; obsluhy tlakových nádob na čerpací stanici a zařízení čerpací stanice s pohonnými látkami; Obsluha plynových zařízení čerpací stanice s pohonnými látkami – výdej LPG (Liquefied Petroleum Gas, zkapalněný ropný plyn) a CNG (Compressed Natural Gas, stlačený zemní plyn); obsluhy pokladního systému čerpací stanice a manipulace se zbožím na čerpací stanici.

Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Společenství čerpacích stanic ČR, o. s. (http://www.scs.cz). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat odborník, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč podepisuje čestné prohlášení, že je zdravotně způsobilý pro práci obsluhy čerpací stanice s PHL.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Obsah zkoušky:
Zkouška je zaměřena na obsluhu čerpací stanice při běžném denním provozu. Po celou dobu zkoušky se hodnotí technika obsluhy, organizace práce, hodnocení úrovně komunikace se zákazníkem.
Hodnocení bude zaměřeno na znalost problematiky provozu čerpací stanice, dodržování technologických postupů, na zručnost při provádění úkonů a na výslednou kvalitu práce.
Uchazeči budou při zkoušce zadány úkoly, které jsou obsahem HS této profesní kvalifikace; uchazeč je bude plnit, bude komentovat své postupy a odpovídat na případné dotazy zkoušejícího.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině osobní a provozní služby.

Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.

Autorizovanými zástupci jsou:
Martin Mikl
Ing., Bc. Josef Janeček
Ing. Petr Madurkay
Martin Mikl ml.
Ing. Ivan Indráček
Jitka Indráčková
František Šálek
Jan Mlejnek

Informace ke zkoušce Vám poskytne

pan Martin Mikl, Společenství čerpacích stanic ČR, mmikl@csad.com, tel. 602 720 652.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Doba trvání zkoušky je 3 až 5 hodin.

Místo zkoušení
Veselí na Moravě

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.

Tuto práci nemohou vykonávat lidé, kteří mají jedno či více z těchto onemocnění:
Onemocnění omezující výkon typové pozice
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
Onemocnění vylučující výkon typové pozice
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

 

Cena a délka zkoušky
Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
69-022-H
Obsluha čerpací stanice s PHL
3-5 hodin
8800,--

Související soubory

přihláška_obsluha čerpací stanice s PHLDokument MS WordDOC | 59,5 kBuložit