Montér suchých staveb

 

Kvalifikace
Montér suchých staveb, 36-021-H

Profesní kvalifikace Montér suchých staveb je nyní v nabídce Národní soustavy kvalifikací. Obsah zkoušky a další informace k ní najdete ve skupině oboru stavebnictví, geodézie a kartografie na www.narodni-kvalifikace.cz

Informace ke zkoušce
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Zkouška trvá 10 až 14 hodin, zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.
U zkoušky je vyžadováno zvládnutí:
  • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci,
  • Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn a stropních podhledů,
  • Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením,
  • Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů,
  • Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb,
  • Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn a stropních podhledů suchých staveb včetně jejich napojování na stavební konstrukce,
  • Provádění opláštění stěn stavebních konstrukcí, stěn a stropních podhledů suchých staveb deskami,
  • Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky najdete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/, ve skupině oboru Stavebnictví.

Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.
Autorizovaným zástupcem je Ing. Lenka Karabinová z Cechu suché výstavby ČR.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Místo zkoušení
Praha
Hořovice
 
Jaké má HK ČR oprávnění k provádění zkoušek?
Hospodářská komora realizuje zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR udělené podle zákona č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) z 28. 12. 2011
č.j. 46041/11/03700/1334 - Montér suchých staveb, 36-021-H.
 
Zdravotní podmínky
Onemocnění omezující výkon typové pozice
·         Onemocnění oběhové soustavy.
·         Poruchy termoregulace.
·         Onemocnění ledvin.
·         Závažná endokrinní onemocnění.
·         Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
·         Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
·         Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
·         Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
·         Poruchy vidění.
·         Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
·         Závažná onemocnění páteře.
·         Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
·         Závrať jakékoliv etiologie.
·         Duševní poruchy.
·         Poruchy chování.
·         Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
·         Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
·         Poruchy prokrvení končetin.
Onemocnění vylučující výkon typové pozice
·         Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
·         Chladová alergie.
·         Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
·         Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
·         Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
·         Záchvatovité a kolapsové stavy.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

 

Cena a délka zkoušky

 

Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
36-021-H
Montér suchých staveb
10-14 hodin
12000,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 59,5 kBuložit