PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Malíř

Kvalifikace

Malíř,39-001-H
Lakýrník a natěrač, 39-002-H
Tapetář, 39-003-H
Tyto kvalifikace tvoří úplnou kvalifikaci. Závěrečnou zkoušku z oboru Malíř a lakýrník
(39 - 41 - H/01) lze u příslušné střední školy složit po předložení osvědčení o získání výše uvedených kvalifikací.

Informace ke zkouškám
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.
Zkoušky trvají maximálně 2 dny.
Těžištěm zkoušky Malíř je
 • Orientace v nátěrových hmotách
 • Tmelení
 • Provádění malby v různých odstínech
 • Předvedení dekorativních omítek a linkrust
 • Zvládnutí nátěrových fasád
 • Upevňování list a jiných dekorativních prvků

Těžištěm zkoušky Tapetář je
 • Orientace v materiálech tapetářské práce
 • Připravení podkladů k provádění tapetářských prací
 • Lepení různých druhů tapet
 • Zhotovování stříkaných a válečkovaných tapet

Klíčovými body zkoušky Lakýrník a natěrač jsou
 • Provádění lakýrnických linkrust
 • Provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a dekorativních vzorů
 • Fládrování různých druhů dřev včetně patinování

Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.
Autorizovanými zástupci jsou
Jan Zeman (vedoucí cechovní skupiny Praha) a Jiří Nový (vedoucí cechovní skupiny Brno) z Cechu malířů a lakýrníků, http://www.cechmal.cz/ ČR
Ing. Zdeněk Pavlík ze Střední školy polytechnické Brno, Jílová 36

Možnost rekvalifikací?

Rekvalifikační programy poskytuje
Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36;
Kontakt:  pavlik@jilova.cz.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Místo zkoušení
Střední škola polytechnická Brno
Cech malířů a lakýrníků - Praha
 
Jaké má HK ČR oprávnění k provádění zkoušek?
Hospodářská komora realizuje zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR udělené podle zákona č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) z 15. 2. 2011
Malíř, 39-001-H, č.j. 2648/11/03700/076, rozhodnutí 2/2011
Lakýrník a natěrač, 39-002-H, č.j. 2644/11/03700/074, rozhodnutí 3/2011
Tapetář, 39-003-H, č.j. 2646/11/03700/075, rozhodnutí 4/2011

Zdravotní podmínky
Onemocnění omezující výkon typové pozice
·         Onemocnění oběhové soustavy.
·         Poruchy termoregulace.
·         Onemocnění ledvin.
·         Závažná endokrinní onemocnění.
·         Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
·         Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
·         Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
·         Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
·         Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
·         Poruchy vidění.
·         Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
·         Závažná onemocnění páteře.
·         Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
·         Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
·         Klaustrofobie.
·         Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
·         Závrať jakékoliv etiologie.
·         Duševní poruchy.
·         Poruchy chování.
·         Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
·         Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
·         Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice
·         Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
·         Chladová alergie.
·         Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
·         Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
·         Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
·         Prognosticky závažné poruchy vidění.
·         Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
·         Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
·         Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
·         Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
·         Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

 

Cena a délka zkoušky
 

Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
39- 001 - H
Malíř
10-14 hodin
8400,--
39-002-H
Lakýrník a natěrač
10-14 hodin
8400,--
39-003-H
Tapetář
10-14 hodin
8400,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 60,5 kBuložit