PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Gastronomie

 

Získání kvalifikace pro oblast gastronomie je možné vykonáním národní kvalifikační zkoušky, kterých je v systému Národní soustavy kvalifikací hned několik.
Zkoušky o přípravě jídel a nápojů, zde patří tyto
  • 1. Příprava teplých pokrmů, kód zkoušky 65-001-H
  • 2. Příprava pokrmů studené kuchyně, 65-002-H
  • 3. Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení, 65-002-E
  • 4. Příprava minutek, 65-004-H
  • 5. Výpomoc při přípravě pokrmů, 65-005-E
  • 6. Kuchař expedient, 65-011-E
  • 7. Výroba knedlíků, 65-013-E

Informace ke zkouškám
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Zkoušky přípravy pokrmů mají různou náročnost. Rozdílná náročnost zkoušek umožňuje zájemcům, aby si zvolili různé zkoušky, např. aby postupně získávali kvalifikaci od nejméně náročných zkoušek (výroba knedlíků, příprava pro rychlé občerstvení, pokrmy studené kuchyně, kuchař – expedient) po zkoušku nejnáročnější, tou je „Příprava teplých pokrmů“.
Pokud se zájemce rozhodne, že by rád zakončil zkoušky profesních kvalifikací závěrečnou zkouškou „Kuchař“ a získal výuční list, je potřeba, aby vykonal úspěšně tyto kvalifikační zkoušky:
Příprava teplých pokrmů + Příprava pokrmů studené kuchyně + Příprava minutek
Zkoušky o obsluze hostů, zde patří tyto
  • 1. Jednoduchá obsluha hostů, kód zkoušky 65-007-H
  • 2. Složitá obsluha hostů, 65-008-H
  • 3. Výpomoc při obsluze hostů, 65-012-E

Zájemci o získání výučního listu postačí úspěšné vykonání zkoušky „Složitá obsluha hostů“.

Komu jsou zkoušky určeny?
Určitě jsou zkoušky vhodné pro zaměstnance nebo podnikatelé, kteří mají zkušenosti z oboru, ale nemají vzdělávání v oboru. Pro tyto zájemce je vhodné jít na zkoušku rovnou nebo postačí krátká konzultace před zkouškou.
Pokud se jedná o zájemce o zkoušku, kteří do oboru teprve vstupují nebo v něm působí krátce, doporučujeme zvážit absolvování rekvalifikačního kurzu.

Rekvalifikační kurzy na zkoušky
Závazný rozsah výuky v rámci rekvalifikace je tento:
40 hodin pro studenou kuchyni, rychlé občerstvení a minutky
70 hodin pro jednoduchou obsluhu hostů
100 hodin pro složitou obsluhu hostů
120 hodin pro přípravu teplých pokrmů
Délka rekvalifikace odpovídá náročnosti závěrečné zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací.

Jak dlouhé jsou kvalifikační zkoušky?
Složitá obsluha, 5-7 hodin
Jednoduchá obsluha hostů, 2,5 – 3, 5 hodin
Příprava pokrmů studené kuchyně, 5 – 7 hodin
Příprava teplých pokrmů, 5 – 7 hodin
Společná zkouška příprava teplých pokrmů, studené kuchyně a minutek 10 - 12 hodin
Příprava minutek, 2,5 – 3, 5 hodin
Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení, 2,5 – 3, 5 hodin
Kuchař expedient, 1-2 hodiny

Kde můžeme zkoušku nabídnout?

Zkoušky provádíme v Moravskoslezském kraji (Ostrava), v Olomouckém kraji (Penzión Povodí v Bělé pod Pradědem – okres Jeseník a na Hospodářské komoře v Olomouci).
·                Doporučená literatura ke zkoušce
Výživa, odborná učebnice pro kuchaře a číšníky, vydalo Merkur, autoři Róbert Šimončič, Peter Kružliak, 1984
·                Technologie přípravy pokrmů 2, učebnice pro kuchaře a číšníky, , vydalo IQ 147, 1996, autoři Eduard Brhlík, Juraj Romaňuk
·                Technologie přípravy pokrmů I , učebnice pro kuchaře a číšníky, Merkur, autoři Mikuláš Matejka a Irena Balogová, 1983
·                Technologie přípravy pokrmů, Olga Ilková, 1995, vydal Rozradil
·                Technologie pro 2. Ročník hotelových škol, Technika obsluhy a služeb, vydalo SNP, autoři Gustav Salač, MVDr. Milan Pribula, Hana Sedláčková
·                Technologie pro 1. ročník hotelových škol, Technika obsluhy a služeb, vydalo SNP, autoři Gustav Salač, MVDr. Milan Pribula, Hana Sedláčková
·                Stolničení, Gustav Salač Škola Mixologie, publikace Střední odborné školy v Litovli
·                Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
·                Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
·                Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů
·                Vojtěch Černý: Jak jednat s různými typy lidí?, vydal COMPUTER PRESS
·                Podpora nabídky vzdělávacích programů v oblasti obchodu a cestovního ruchu ve vazbě na národní soustavu kvalifikací CZ.1.07/3.2.04/02.0029, projekt Akademie J. A. Komenský Brno

Seznam odborníků, kteří jsou autorizovanými zástupci HK ČR
Ing. Zdeněk Blinka
předseda UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, začleněného společenstva HK ČR

Ing. Jiří Guzdek
majitel hotelu Gong ve Štramberku s dlouholetou praxí v oblasti vzdělávání dospělých, spolupracovník školy AHOL člen UNIHOST

Ing. Gabriela Guzdeková
manažerka hotelu Gong ve Štramberku

Petr Hojgr
člen představenstva UNIHOST


Radomír Maceček
člen UNIHOST, provozovatel Penzionu Povodí Odry; autorizovaný zástupce, který jako první odzkoušel zkoušky dílčích kvalifikací v komorové síti

Danuše Pekarová
členka UNIHOST s bohatou praxí ve vedení gastronomických provozů v Ostravě
Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce/zájemkyně o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Podmínkou k zahájení zkoušky je platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství účastníka.
Účastník vykonává zkoušku v doporučené obuvi a pracovním oděvu uvedeném na pozvánce.

Kontakt pro zasílání přihlášek:  zkousky@komora.cz

Místa zkoušení
Moravskoslezský kraj

Ostrava, AHOL - Střední škole gastronomie, turismu a lázeňství členské firmy UNIHOST
Olomoucký kraj
Bělá pod Pradědem, okres Jeseník, Penzion Povodí Odry
Okresní hospodářská komora Olomouc
Restaurace Chalupa na schůdkách
Oprávnění k provádění zkoušek
Hospodářská komora České republiky má oprávnění k provádění zkoušek na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 299/2009-94 z 9.2.2009.
Zdravotní podmínky
 
Onemocnění omezující výkon
·         Onemocnění oběhové soustavy.
·         Poruchy termoregulace.
·         Onemocnění ledvin.
·         Závažná endokrinní onemocnění.
·         Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
·         Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
·         Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
·         Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
·         Pozitivní alergická anamnéza.
·         Imunodeficitní stavy.
·         Chronická onemocnění jater.
·         Poruchy vidění.
·         Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
·         Závažná onemocnění páteře.
·         Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
·         Závrať jakékoliv etiologie.
·         Duševní poruchy.
·         Poruchy chování.
·         Závažná psychosomatická onemocnění.
·         Drogová závislost v anamnéze.
·         Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
·         Závažná nervová onemocnění.
·         Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
·         Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.
 

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
65-007-H
Jednoduchá obsluha hostů
2,5-3,5 hodiny
2500,--
65-004-H
Příprava minutek
2,5-3,5 hodiny
2800,--
65-011-E
Kuchař expedient
1,5-2,5 hodiny
1700,--
65-002-H
Příprava pokrmů studené kuchyně
5-7 hodin
4000,--
65-003-E
Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení
2,5-3,5 hodiny
4000,--
65-001-H
Příprava teplých pokrmů
2,5-3,5 hodiny
4300,--
65-005-E
Výpomoc při přípravě pokrmů
3-5 hodin
3600,--
65-008-H
Složitá obsluha hostů
5-7 hodin
4300,--
65-012-E
Výpomoc při obsluze hostů
1,5-2 hodiny
2300,--
65-013-E
Výroba knedlíků
2,5-3,5 hodiny
2900,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 52,5 kBuložit