Fotograf

Profesní kvalifikace z fotografického oboru jsou novými v nabídce Národní soustavy kvalifikací. Obsah zkoušky a další informace k ní najdete ve skupině oboru Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie na www.narodni-kvalifikace.cz.

Jaké kvalifikace je možné realizovat?
Fotolaborant (34-006-H)
Fotograf v minilabu (34-007-H)
Fotoreportér (34-024-H)

Komu jsou zkoušky určeny?
Jsou určeny odborníkům z branže, kteří v oboru pracují a chtějí získat potvrzení o své kvalifikaci (osvědčení o vykonání národní zkoušky). Širokým okruhem klientů zkoušky jsou ti, kdo se věnuji oboru jako svému koníčku a rádi by věděli, jak na tom jejich zkušenosti a dovednosti jsou. Zaměstnavatelé mohou kvalifikací využít v rámci motivace svých zaměstnanců a poskytovat úhradu zkoušky jako nástroj k získávání a rozvoji profesních kompetencí svých zaměstnanců, což se odrazí v kvalitě poskytovaných služeb.

Informace ke zkouškám
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Rekvalifikační kurzy
Rekvalifikační kurzy vedoucí ke zkouškám profesní kvalifikace jsou MŠMT stanoveny v tomto rozsahu:
100 hodin Fotograf v minilabu
150 hodin Fotoreportér
150 hodin Fotolaborant

Kdo je odborným garantem zkoušek pro HK ČR?
Hospodářská komora České republiky je největším poskytovatelem kvalifikačních zkoušek Národní soustavy kvalifikací (podle počtu autorizací k ověřování kvalifikací, počtu autorizovaných zástupců, počtu míst zkoušení a vykonaných zkoušek). Kvalifikační zkoušky jsou výsledkem spolupráce HK ČR v rámci spolupráce celé komorové sítě. V oblasti fotografických živností HK ČR získalo autorizaci ke zkoušení od MŠMT na základě odbornosti autorizovaných zástupců a plnění standardu jednotlivých míst zkoušení začleněného profesního společenstva Komory fotografických živností http://www.komora.fotografu.cz.

Kde můžeme zkoušky nabídnout?
Praze 9 – Vysočany
Praha 3 – Vinohrady
Brno
Valašské Meziříčí

Kdo provádí zkoušku?
Mgr. Jana Kaněrová, členka Komory fotografických živností, v sektorové radě osobní služby zastupuje fotografický obor a podílí se na tvorbě kvalifikací, je absolventkou pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, z oboru fotograf má maturitu i výuční list, pracuje, jako učitelka odborných předmětů na SOU služeb, Praze 9
Bc. Josef Knápek, člen představenstva Komory fotografických živností, majitel Fotostudio91, Valašské Meziříčí, absolvent vysokoškolského studijního oboru „Tvůrčí fotografie“
Mgr. Michal Spevák, člen představenstva Komory fotografických živností, majitel AWH Servis, významně se podílel na vzniku zapsaných kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací, absolvent FAMU

Oprávnění k provádění zkoušek
Hospodářská komora české republiky provádí zkoušky na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 15106/2011-24 z 13.5. 2011.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice
·         Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
·         Závažná endokrinní onemocnění.
·         Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
·         Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
·         Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
·         Pozitivní alergická anamnéza.
·         Poruchy vidění.
·         Duševní poruchy.
·         Závažná psychosomatická onemocnění.
·         Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
·         Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice
·         Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
·         Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.
 
Cena a délka zkoušky
 
Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
34-024-H
Fotoreportér
3-6 hodin
5000,--
34-007-H
Fotograf v minilabu
3-6 hodin
4000,--
34-006-H
Fotolaborant
3-6 hodin
12000,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 44,5 kBuložit