Fitness

Kvalifikace
Instruktor aerobiku (74-001-H)
Instruktor bodystylingu (74-002-H)
Instruktor pilates (74-003-H)
Instruktor powerjógy (74-004-H)
Instruktor indoor cycling (74-005-H)
Instruktor Kondiční chůze (74-014-H)

Hospodářská komora České republiky z rozhodnutí, č. j. MSMT-30466/2013 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, má oprávnění provádět zkoušky profesních kvalifikací v oboru fitness.

Výše zmíněné kvalifikace jsou součástí povolání:

  • INSTRUKTOR SKUPINOVÝCH KONDIČNÍCH A FUNKČNÍCH CVIČENÍ (Instruktor aerobiku, Instruktor bodystylingu a Instruktor indoor cycling)
  • INSTRUKTOR BODY AND MIND (Instruktor powerjógy a Instruktor pilates)


Aby zájemce zkoušku profesní kvalifikace zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru nebo absolvoval rekvalifikační kurz.

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy České komory fitness (http://ceskakomorafitness.cz//). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Onemocnění, která omezují výkon typové pozice, naleznete na http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx, ve skupině služby provozní a osobní.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině tělesná výchova, tělovýchova a sport.

Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.
Autorizovanými zástupci jsou vybraní členové odborného garanta – České komory fitness. 


Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne
paní Mgr. Jana Havrdová, Česká komora fitness, jana.havrdova@ceskakomorafitness.cz.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz
Doba trvání zkoušky je 2 – 2,5 hodiny.

Místo zkoušení
Brno
Praha
Příbram
Tovačov
Žamberk

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.


Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
74-001-H
Instruktor aerobiku
2-2,5 hodiny
2.400,--
74-002-H
Instruktor bodystylingu
2-2,5 hodiny
2.400,--
74-003-H
Instruktor pilates
2-2,5 hodiny
2.400,--
74-004-H
Instruktor powerjógy
2-2,5 hodiny
2.400,--
74-005-H
Instruktor indoor cycling
2-2,5 hodiny
2.400,--
74-014-HInstruktor kondiční chůze3-5 hodin2.400,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 63 kBuložit