Význam zkoušek profesní kvalifikace pro zájemce / uchazeče

Ptáte se, proč se o zkoušku profesní kvalifikace blíže zajímat a rozhodujete se, zda ji absolvovat?
 
Zkouška z profesní kvalifikace znamená pro každého uchazeče:
 
 • legitimní způsob, jak prokázat své praxí získané znalosti a dovednosti;
   
 • získání státem garantovaného certifikátu, uznávaného i v ostatních zemích EU;
   
 • posílení konkurenceschopnosti na trhu práce;
   
 • vlastní kontrolu splnění příslušných kvalifikačních předpokladů k dané profesi;
   
 • alternativa „vstupenky“ na cestu samostatného podnikání;
   
 • zvýšení profesního sebevědomí, vlastní motivace a odpovědnosti;
   
 • snižování pravděpodobnosti, že se mohu stát pro svého zaměstnavatele „lehce
  nahraditelnou“ pracovní silou (forma ochrany před sociálním znevýhodněním či vyloučením);
   
 • nový nástroj vyjednávání se svým zaměstnavatelem (motivační programy, kariérní růst).
 
HK ČR disponuje týmem profesionálních autorizovaných zástupců, kteří uchazeče přímo zkouší a spolehlivým systémem interní kontroly z důvodu nepodjatosti. Zkoušky absolvované u HK ČR mají tedy velmi vysokou úroveň a renomé na trhu.