Letos jsme ocenili 308 nejlepších absolventů

Hospodářská komora České republiky již po 21. předala Ocenění nejlepším absolventům

 

 

 

            

 

Hospodářská komora České republiky každoročně oceňuje nejlepší absolventy technických oborů, gastronomických oborů a oborů služeb.

Toto ocenění má motivovat studenty k výborným výsledkům během studia a praxe, které jim pomohou k zajímavým pracovním nabídkám. Pro firmy je uchazeč o zaměstnání s tímto oceněním zárukou nejen praktických dovedností. Pro školu je spolupráce na tomto projektu přínosná propojením s podnikatelskou sférou a zájmem studentů o toto ocenění a výborné studijní výsledky.
 
Cílem Hospodářské komory ČR je zvýšit zájem o studium středních odborných škol a podpořit tak české podnikatele a cechy. Dlouhodobě tímto projektem poukazujeme na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Komora se zaměřuje především na podporu středoškolského odborného vzdělávání, jehož význam byl v minulých letech velmi podhodnocen. V posledních letech začíná zájem o studium středních odborných škol vzrůstat a je to i díky našemu systému propojování škol a firem. Tato spolupráce je pro obě strany velmi výhodná, protože školy získávají praxi pro své studenty v reálném prostředí a studenti již při své praxi získávají nabídky zaměstnání. Školy díky Komoře spolupracují s cechy a řemeslnými společenstvy.
 
21. ocenění nejlepších absolventů získali ti studenti kteří splnili přísná kritéria během celého studia a požadavky praxe, na kterých se podílí odborníci z řad firem. 
 
 
ROK 2016

 
Ocenění nejlepších absolventů 2016 proběhlo v Praze a v Brně.
 
190 nejlepších absolventů gastronomických oborů a oborů služeb bylo oceněno v Praze dne 30. září 2016 v rámci veletrhu For Gastro v Pražském PVA EXPO Letňany. Předávání ocenění zahájil prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý spolu s náměstkyní ministerstva pro místní rozvoj Simoneou Zikmundovou, náměstkem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslavem Fidrmucem, zastupitelem hl. města Prahy Patrikem Nacherem , viceprezidentem HK ČR Zdeňkem Somrem.
 
118 nejlepších absolventů technických oborů bylo oceněno v Brně dne 4. října 2016 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v sídle Regionální hospodářské komory Brno. Ocenění předal prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, viceprezident HK ČR Zdeněk Somr a viceprezident HK ČR Bořivoj Minář.
 
Letos jsme ocenili  o 58 absolventů více než v roce 2015, celkem jsme již ocenili 6.069 absolventů.
 
V Praze také ocenili 17 nejlepších samostatných odborných prací.
 
Partnery této akce byli ČESKÁ SPOŘITELNA, ŠKODA JS a ABF, a.s .