Ocenění nejlepších absolventů


Hospodářská komora ČR připravuje již

21. ročník 

Ocenění nejlepších absolventů
 

Oceňujeme nejlepší absolventy středních odborných škol a podporujeme tak odborné vzdělávání. Osvědčení HK ČR, které je udělováno nejlepším absolventům, dokládá požadovanou kvalitu mladých pracovníků ze strany zaměstnavatelů. Slouží jako doklad o odborných schopnostech absolventa uplatnitelných v praxi.

Slavnostní předávání se koná začátkem každého nového školního roku za přítomnosti významných politických osobností, zástupců vzdělávací sféry, krajů a zaměstnavatelů.

Střední odborná škola – V případě zájmu školy o zapojení se do projektu Nejlepší absolvent a získání tak čestného uznání za výbornou odbornou přípravu studentů, je nutné, aby se jejich závěrečných zkoušek zúčastnil odborník z praxe.

Firma/Odborník - Úroveň odborného výcviku a kompetencí absolventa je garantována potvrzením pověřeného odborníka HK ČR, který se účastní závěrečných zkoušek. Odborník z praxe vychází z řad zaměstnavatelů, kteří svým zapojením zdůrazňují svůj zájem o kvalitu absolventů vstupujících na trh práce.

Hodnocení – Přísná kritéria pro výběr absolventů předchází jednotnému zadání závěrečných zkoušek, kterým se v současné době řídí střední školy po celé České republice.

Slavnostní předávání osvědčení – Absolventi, kteří splní stanovená kritéria ověřená odborníkem z praxe, získávají osvědčení HK ČR, které přebírají z rukou jejího prezidenta.


Cíle akce
1. Podpora odborného vzdělávání
2. Propojení středních odborných škol a zaměstnavatelů.
3. Kooperace firem v odborné přípravě studentů.
4. Ověřování získaných kompetencí v souladu s požadavky praxe.
5. Oceňování výsledků nejlepších absolventů, odborné přípravy škol a podpory rodinných příslušníků.
6. Součinnost při uplatnění oceněných absolventů vstupujících na trh práce.