Záštita pro veletrhy vzdělávání a pracovního uplatnění:

Pořadatel nebo spolupořadatel akce „Veletrh vzdělávání a pracovního uplatnění“ může požádat o záštitu HK ČR, pokud splňuje popis jednoho ze dvou níže uvedených modelů pro pořádání akce.

Hospodářské komory České republiky

a dále lze získat záštitu následujících institucí:

Úřadu práce České republiky

  • vzor žádosti o záštitu
    Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  • vzor žádosti o záštitu


Popis modelu akce „veletrhy středních škol a uplatnění absolventů“

Hospodářská komora České republiky nabízí možnost získání záštity pro akce typu „veletrhy středních škol a uplatnění absolventů“, které často pořádá nebo spolupořádá regionální síť HK ČR s regionálními pobočkami Úřadu práce ČR ve svém místě působnosti. Akce jsou zaměřeny na prezentace studijních oborů středních, vyšších nebo vysokých škol a budoucího uplatnění absolventů ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelů a potenciálních zaměstnavatelů v daném regionu. Akce je určená žákům základních nebo středních škol, jejich rodičům, pedagogům a kariérovým poradcům.

I. model

Organizátor: síť HK ČR – KHK, RHK, OHK nebo oborová společenstva sítě HK ČR
Vystavovatelé: střední školy, vyšší odborné nebo vysoké školy a včetně to zaměstnavatelů nebo zástupců zaměstnavatelů, především spolupracující se SŠ v daném regionu, úřady práce, případně další sociální partneři
Cílová skupina: žáci škol, jejich rodiče, kariéroví a výchovní poradci škol, učitelé a třídní učitelé
Nepovinné parametry:
Spolupořadatel: dle zvyku v daném regionu
Název: lze použít v regionu zavedený název
Místo: regiony ČR
Termín: dle potřeby daného regionu

nebo

II. model

Organizátor: Úřad práce ČR
Povinný spolupořadatel: síť HK ČR – KHK, RHK, OHK nebo oborová společenstva sítě HK ČR
Vystavovatelé: střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy a včetně zaměstnavatelů nebo zástupců zaměstnavatelů, především spolupracující se SŠ v daném regionu, případně další sociální partneři
Cílová skupina: žáci škol, jejich rodiče, kariéroví a výchovní poradci škol, učitelé a třídní učitelé
Nepovinné parametry:
Název: lze použít v regionu zavedený název
Místo: regiony ČR
Termín: dle potřeby daného regionu

Obecný popis obsahu veletrhu:

„Akce“ má být určena především budoucím absolventům základních nebo středních škol, především ale žákům osmých a devátých tříd, kteří stojí před rozhodnutím o svém budoucím profesním uplatnění. Na akci se představují zejména regionálně příslušné školy a školská zařízení, zaměstnavatelé s nabídkou možností budoucího uplatnění absolvent a úřady práce. Návštěvníci, absolventi i jejich rodiče, kariéroví poradci a pedagogové, tak získají komplexní přehled o možnostech studia na různých typech středních i vysokých škol a jejich spolupráci s budoucími zaměstnavateli, perspektivních řemeslech nebo o možnostech podnikání v daném oboru. Dále se dozví novinky, resp. trendy ve vzdělávání a možnostmi budoucího uplatnění, které souvisí s daným oborem v daném regionu. Součástí mohou být i prezentace činnosti zaměstnavatelů a nabídek možností budoucího uplatnění.