Příklady dobré praxe

„Veletrhy oborů vzdělání a pracovního uplatnění“ mohou mít regionálně zažité názvy:

  • Veletrh vzdělávací nabídky středních škol; –
  • Řemeslo má zlaté dno;
  • Trh vzdělávání a práce;
  • Perspektiva technického a odborného vzdělávání;
  • Strojaři jsou stále v kurzu;
  • Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí;
  • Gastro festival Ostrava;
  • Setkání s řemeslem, apod.