Trh práce a zaměstnanost

Požadavky trhu práce, resp. poptávka potenciálních zaměstnavatelů musí být východiskem pro politiku zaměstnanosti a stejně tak i pro cíle vzdělávací politiky. Oblasti trhu práce a vzdělávání nesmí být od sebe odtrženy, stejně tak jako je důležitá role národního hospodářství a jeho potenciálu na vytváření budoucích pracovních příležitostí v jednotlivých sektorech.

Vzdělávací politika ČR a politika zaměstnanosti musí být souhrn opatření a iniciativ v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, které jedinci, procházejícímu systémem vzdělávání, přidávají hodnotu akceptovatelnou společností. Měřitelným ukazatelem je následně uplatnění absolventa ve společnosti, nejlépe ve vystudovaném oboru a jeho další kariérní růst v dané oblasti.