Spolupráce s Úřadem práce České republiky

Hospodářská komora České republiky letos uzavřela s ÚP ČR Memorandum o spolupráci obou institucí. Hlavními oblasti zájmu jsou:

  • Podpora mladých a absolventů
  • Podpora zvýhodněných zkrácených pracovních úvazků
  • Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)
  • Podpora zaměstnavatelů prostřednictvím Projektu Vzdělávejte se pro stabilitu!
  • Podpora práce v regionu - Chceš práci tam, kde žiješ? Rekvalifikuj se
  • Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ, začni podnikat
  • Zlepšení vzájemné informovanosti, včetně kariérového poradenství


Jsou připravována konkrétní opatření v jednotlivých oblastech, která mají cílit na využití v regionální síti HK ČR