Rekvalifikace

Správné zacílení aktivní politiky zaměstnanosti a potřebné principy nastavení systému rekvalifikací patří mezi důležité oblasti zájmu Hospodářské komory České republiky. HK ČR zapojuje do následující oblastí:

Národní soustava kvalifikací
Sektorové rady
Profesní kvalifikace
Autorizovaná osoba – zkoušky profesních kvalifikací
Zákon č. 179/ 2006 Sb. O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
KONCEPT – Koncepce dalšího vzdělávání v ČR