Kariérové poradenství

Z pohledu Hospodářské komory České republiky má správně nastavený systém kariérového poradenství klíčový význam ve slaďování vzdělávání, resp. kvalifikací budoucích absolventů se zájmy trhu práce a národního hospodářství. Nezastupitelnou roli prostředníka k zaměstnavatelům má i celá síť Hospodářské komory České republiky. HK ČR tedy bude usilovat o kvalitní vybudování systému kariérového poradenství v České republice, do kterého budou zapojeny především regionální zastoupení hospodářských komor.

Dalšími klíčovými partnery v oblasti kariérového poradenství jsou:

Národní ústav pro vzdělávání (MŠMT) www.infoabsolvent.cz , www.nuv.cz  

Dům zahraničních služeb (MŠMT) www.euroguidance.cz ; www.dzs.cz ,www.naep.cz  

Úřad práce České republiky

Regionální rady pro rozvoj lidských zdrojů

Národní poradenské fórum