Sankční opatření

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) zřídila v souvislosti se současnou situací ve vztazích mezi EU a Ruskou federací speciální kontaktní adresu pro české podnikatele sankce@komora.cz. Tato adresa je k dispozici pro všechny členy i nečleny HK ČR, kteří jsou postiženi jak sankcemi EU vůči Ruské federaci, tak protiopatřeními z ruské strany.

Vyzýváme všechny české podnikatele, kteří se sankcemi cítí být dotčeni, aby na tuto adresu zasílali svou zpětnou vazbu, a to pokud možno v následující struktuře:

  • ekonomický rozsah dopadu na Vaši firmu
  • počet kontraktů
  • objem dodávek
  • počet zaměstnanců, jejichž pracovní místa mohou být ohrožena
  • další podrobnosti

Vaše zpětná vazba bude využita při jednání vládního pracovního týmu pro vyhodnocování dopadů sankcí, kterého je HK ČR členem.

Předem děkujeme za Vaše podněty. O výsledcích jednání Vás budeme průběžně informovat.
 


Kontaktním místem na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR pro sankční opatření proti Rusku je Zelená linka pro export 800 133 331. Více informací naleznete zde.

Kompletní znění sankcí EU naleznete
zde.

Kompletní znění sankcí RF naleznete
zde.

Tiskové zprávy HK ČR k tématu sankcí čtěte
zde.