Sankce EU:

Nařízení Rady (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v platném znění (CS verze)
Příloha 1 (pdf)
zdroj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0833&from=CS

Nařízení Rady (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v platném znění (EN verze)
Příloha 2 (pdf)
zdroj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0833&from=CS

Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (CS verze)
Příloha 3 (pdf)
zdroj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0512&from=CS

Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (EN verze)
Příloha 4 (pdf)
zdroj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0512&from=CS  

Manuál k postupu při sankcích vůči Rusku
Příloha 5 (pdf)
zdroj: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Sankce_2014-08-01_Manual-k-postupu-pri-sankcich-vuci-Rusku.pdf  

Shrnutí informací o sankcích včetně konsolidovaného seznamu ukrajinských (krymských) a ruských fyzických osob a entit, na které se vztahují sankce EU
Příloha 6 (pdf)
zdroj: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/144159.pdf

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením
Příloha 7 (pdf)
zdroj: http://download.mpo.cz/get/51066/58042/614996/priloha002.pdf  

Oprava nařízení Rady (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.
Příloha 8 (pdf)
zdroj: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/sankce_Narizeni_Narizeni-Rady-8332014-Ukrajina-oprava.pdf  

Aktualizované informace pro vývozce v návaznosti na omezující opatření přijaté EU vzhledem k činnosti Ruska nestabilizujícím situaci na Ukrajině
zdroj: http://www.mpo.cz/dokument151935.html

Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Příloha 9 (pdf)
zdroj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0269&qid=1410524601261&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=CS

Nařízení Rady (EU) č. 959/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Příloha 10 (pdf)
zdroj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.271.01.0001.01.CES

Nařízení Rady (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Příloha 11 (pdf)
zdroj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.271.01.0003.01.CES

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 961/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Příloha 12 (pdf)
zdroj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.271.01.0008.01.CES

Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17.března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Příloha 13 (pdf)
zdroj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1410525288558&uri=CELEX:32014D0145

Rozhodnutí Rady 2014/658/SZBP ze dne 8. září 2014, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Příloha 14 (pdf)
zdroj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.271.01.0047.01.CES

Rozhodnutí Rady 2014/659/SZBP ze dne 8. září 2014, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Příloha 15 (pdf)
zdroj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.271.01.0054.01.CES