OPZ, výzva č. 043: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 043 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“. Firmy i OSVČ se mohou ucházet o příspěvek…

celý článek

OPZ, výzva č. 124: Podpora inovačního prostředí

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ.Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 4.…

celý článek

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti…

celý článek

VVV, výzva č. 02_15_004: Smart akcelerátor

Řídící orgán OP VVV vyhlašuje dne 15. července 2015 výzvu č 02_15_004 Smart Akcelerátor v prioritní ose 2 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí: 31. srpna 2015.Cílem této výzvy je umožnit…

celý článek