Pozvánka na workshopy

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na workshopy organizované Hospodářskou komoru České republiky, Jihočeskou hospodářskou komorou a Fondem dalšího vzdělávání, který realizuje projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením.

Projekt pomáhá osobám se zdravotním postižením zvýšit jejich kompetence, odborné znalosti a dovednosti a tím posílit udržitelnost jejich pracovních míst. Současně je zaměřen na motivaci zaměstnavatelů k aplikování společenské odpovědnosti ve vztahu k osobám se zdravotním postižením (OZP) a osobám se zdravotním znevýhodněním (OZZ). Účastí na workshopech získáte informace a návod na jejich praktické využití ve firemním prostředí včetně dobrých příkladů z praxe. Zároveň budete informováni o způsobu, jak se zapojit do jednotlivých aktivit projektu.

Firmy mohou participací v projektu získat:
  • úhradu finančních nákladů na komplexní vzdělávání zaměstnanců OZP/OZZ,
  • školení pro personalisty a management firem v oblasti problematiky zaměstnávání OZP/OZZ,
  • realizaci auditů vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ u zaměstnavatele a individuální poradenství v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ.


Dále Vás seznámíme s aktuální legislativou spojenou s povinností zaměstnávat ZP, s možnostmi podpory a finančních příspěvků na zaměstnávání ZP ze strany státu. Představíme příklady dobré praxe z Vašeho regionu a Vy zjistíte, že zaměstnávání ZP nemusí být pro firmu zátěží, ale i přínosem.

Podrobný program, termín a místo konání workshopu naleznete v příloze.

V případě Vašeho zájmu bezplatný workshop se prosím zaregistrujte ZDE nebo na webové stránce www.komora.cz. Do registračního formuláře uveďte konkrétní místo a termín workshopu, kterého se máte zájem zúčastnit.

Workshopy jsou realizovány v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“ realizovaným Fondem dalšího vzdělávání. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Více informací naleznete na stránkách FDV http://fdv.mpsv.cz/ nebo na stránkách HK ČR www.komora.cz.