Poradenská činnost pro zaměstnavatele


 
OTEVÍRÁME MOŽNOST ODBORNÉHO INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSTVÍ

 
Dovolujeme si Vám představit odbornou individuální poradenskou činnost pro Vás – zástupce zaměstnavatelů, která je nedílnou součástí projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením. Pro projektem schválené zájemce je tato poradenská služba ZDARMA.
 
Odborné individuální poradenství je poskytováno v přímé vazbě na účast v rámci vzdělávacích workshopů „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – šance pro obě strany“, organizované Hospodářskou komoru České republiky, ve spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání a odbornými garanty z Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále NFOZP), které se konají v období od 12/2013 – 02/2014.
 
Poradenská činnost spočívá v individuálních konzultacích (telefonicky,emailem, osobní jednání) jejichž obsahem bude především zaměření na následující problematiky:

I. Fáze – konzultace s pověřeným odborníkem na HK ČR:
  • Posouzení splnění základních podmínek zapojení do Projektu;
  • Poskytnutí věcného poradenství pro získání podpory z Projektu;
  • Podpora při zpracování elektronické žádosti, přílohy / formuláře apod.
     
II. Fáze – konzultace přímo s odborným garantem NFOZP:
  • Identifikace vhodných OZP / OZZ, pomoc při hledání těchto OZP / OZZ, které by mohly být zaměstnány;
  • Podpora při sestavení vzdělávacích plánů, jejich výběr, sestavení komplexního programu;
  • Základní informace o obsahu, účelu a organizaci Školení pro personalisty firem ne/zaměstnávající (OZP/OZZ), dle schválené struktury textu ze strany FDV včetně evidence potencionálních zájemců;
  • Individuální témata / specifická problematika vyplývající z praxe jednotlivých firem, tj. flexibilní reakce na aktuální situace a problematiku na trhu v ČR.
 
V případě Vašeho zájmu o nabízenou poradenskou službu požádáme o registraci na:
 
Hospodářská komora České republiky
Email: ozp@komora.cz  
 
Zaregistrujte se již nyní. Rezervujte si místo na připravovaném workshopu (více informací viz.harmonogram akcí: /pro-podnikani/projekty/aktivni-projekty/vzdelavani-zamestnancu-se-zp/workshopy/harmonogram/harmonogram-workshopu.aspx ) a především možnost individuální konzultace s našimi odborníky.
 
Nabídka je jak kapacitně, tak rovněž i časově omezena, neváhejte nás tedy v případně zájmu kontaktovat.

Bližší informace je možné získat na našich kontaktech:

ozp@komora.cz
tel.: 266 724 544