Informace o projektu


Projekt „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí
2009—2012“ (SVV)

 


Agentura CzechTrade ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky realizovala v letech 2010 až 2012 projekt „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009 - 2012“ (SVV).

Cílem projektu bylo poskytnout účastníkům akcí, tj. malým a středním podnikům, velkým podnikům a profesním organizacím zvýhodněnou službu zaměřenou zejména na zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb firem se sídlem v ČR na zahraničních trzích.

Tato spolupráce za účasti Hospodářské komory České republiky na organizaci těchto společných českých účastí na zahraničních veletrzích končí k 31. 12. 2012.

Hospodářská komora České republiky se tak již nebude dále podílet na organizaci či pokračování projektu SVV.

Hospodářská komora České republiky od roku 2010 do konce roku 2012 organizačně zajišťovala ve spolupráci s agenturou CzechTrade celkově 186 veletrhů, kterých se účastnilo přes 2800 firem. Původně se počítalo s realizací pouhých 100 akcí a účastí 1400 firem. Je to výrazný úspěch a hovoří to o dobré práci realizačního týmu Hospodářské komory České republiky, který dokázal zajistit téměř dvojnásobek akcí s více než dvojnásobnou účastí, než bylo plánováno, a to vše v rámci původně plánovaného objemu finančních prostředků.

Z úspěšného průběhu realizace projektu a jeho kladného hodnocení ze strany účastníků (podniků i profesních organizací) je zřejmé, že projekt SVV ve všech podstatných bodech splnil očekávání českých exportérů jako dalšího prvku proexportní politiky Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechTrade. Zejména pro malé a střední podnikatele projekt představoval ideální a mnohdy jedinečnou možnost, jak se prezentovat potenciálním zahraničním partnerům a uzavírat s nimi obchodní kontrakty.

Podpora prezentace českých exportérů na specializovaných zahraničních veletrzích je jedním z dlouhodobě nejúčinnějších přímých nástrojů podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem.


Děkujeme všem firmám a partnerům za spolupráci.