Navýšení alokace výzvy č. 43 z OP Zaměstnanost

 Výzva č. 43 z OP Zaměstnanost zaměřená na podnikové vzdělávání zaměstnanců bude dodatečně navýšena o dalších cca 500 mil. Kč. Šanci realizovat své projekty má tak dalších 328 projektů, které…

celý článek

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV - Prioritní osa 1 – Předaplikační výzkum

 Dne 2. února 2017 byl zahájen příjem žádostí o podporu do nové výzvy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 - Předaplikační výzkum. Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační…

celý článek

Oznámení o plánovaném posunu vyhlášení výzvy OP VVV - Prioritní osa 1 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

 Dle oficiálních informací MŠMT ze dne 31. 3. 2017 bude výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce vyhlášena ve druhé polovině května 2017. Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé spolupráce…

celý článek

Přehled čerpání finančních prostředků z OP PIK

 OP PIK jako jediný program v minulém kohezním období vyčerpal všechny přidělené finanční prostředky a to především díky flexibilitě a schopnostem podnikatelských subjektů realizovat…

celý článek

Vyhlášení devíti nových výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí

Dne 3. 4. 2017 byly vyhlášené tyto výzvy. U některých z nich zároveň započal příjem žádostí.Výzva č. 52 v  oblasti Plány Územního systému ekologické stabilitySpecifický cíl: 4.3…

celý článek

Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje přispěje na "psaní" inovačních voucherů

Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. na svých webových stránkách zveřejnilo zprávu, že výzkumné organizace, školy, města a obce a další veřejné subjekty mohou od začátku dubna žádat o dotaci…

celý článek

Chyba v IS KP 14+

Z důvodu výskytu systémové chyby v aplikaci IS KP14+ se objevují v současné době chyby při otevírání a nahrávání souborů a generování tiskových sestav Žádosti o podporu. Pokud kvůli…

celý článek

Oznámení o vyhlášení 3. veřejné soutěže programu EPSILON

Dne 4. dubna 2017 vyhlásila Technologická agentura ČR 3. veřejnou soutěž programu EPSILON. Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký…

celý článek

Změna termínu otevření programu Vysokorychlostní internet

Program Vysokorychlostní internet, kde je alokováno celkem 14 mld. Kč pro podniky, bude otevřen v lednu 2017 namísto plánovaného termínu prosinec 2016. Tento program je zaměřen na podporu například…

celý článek

1 2 3 ...9 10 11 následujícíposlední