Příručky managementu kvality

Průvodce ISO 9001 a Průvodce ISO 14001

Sekce kvality Hospodářské komory České republiky pro vás připravila průvodce, pomocí kterých se můžete lépe zorirentovat ve změnách a nových požadavcích v souvislosti s novelizovanými normami kvality. Novinky představují  u normy ČSN EN  ISO 9001:2016 zejména zjednodušení v oblasti dokumentace, na druhou stranu je větší důraz dáván na praktické každodenní prokazování kvality vašich produktů a služeb. U nové normy ČSN EN ISO 14001:2016 je důraz kladen na větší propojení systému environmentálního managementu (EMS) se způsobem řízení (leadership) vrcholovým vedením, propojenost se strategickými cíli a zaměřením organizace. Prioritou je takzvané zvyšování environmentální výkonnosti, což znamená mj. zaměření na efektivnější využívání zdrojů i energie a zvažování etap životního cyklu produktu nebo služby.

 

 

Související soubory

Průvodce ISO 9001Adobe AcrobatPDF | 3,51 MBuložit
Průvodce ISO 14001Adobe AcrobatPDF | 663,75 kBuložit