Příručka pro podnikání

Vážení podnikatelé,

aktualizovali jsme pro Vás stručného průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.


Příručka pro podnikání

• dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
• zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
• získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
• jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy a vzor typické rámcové kupní smlouvy
• připravili jsme pro vás vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používaný smluvní typ

Vypracoval Odbor legislativy, práva a analýz
Prosinec 2016

Vzhledem k blížícím se termínům pro odevzdání daňového přiznání a přehledů OSVČ jsme pro vás připravili přehled kontaktů na orgány finanční správy, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. V této souvislosti si dovolujeme připomenout, že daňová přiznání k dani z příjmu je třeba podat do 3. 4. 2017 (neboť poslední den lhůty - 1. 4. - připadá na sobotu), přehledy o platbě pojištění OSVČ pak do 1. 5. 2017 (neboť poslední den lhůty - 30. 4. - připadá na neděli).