Prosazování zájmů českých podnikatelů ve strukturách EU

Cílem těchto stránek je seznámit českou veřejnost s možností ovlivňování přijímání legislativy na evropské úrovni, s dopadem na podnikatele, a způsobem, jakým lze do legislativních procesů zasahovat. Česká podnikatelská veřejnost za pět let od našeho vstupu do Evropské unie pochopila význam přijímání evropských aktů, z hlediska rozsahu, kterým tyto akty podnikání na vnitřním trhu včetně ČR regulují. Složitost postupů, absence globálního pohledu, jazykové bariéry, ale i nedostatek finančních a personálních zdrojů jsou často příčinou, proč je role podnikatelů v tomto procesu tak zanedbatelná.

Přestože podnikatelské asociace celá léta usilují o co největší informovanost svých členů o tom, jakým způsobem lze do konzultací EU a k průběhu legislativního procesu na evropské úrovni přispět a obracejí se na ně se žádostmi o připomínky a komentáře ke konkrétním legislativním návrhům, nedaří se dostatečně vzbudit zájem a zapojení podnikatelské veřejnosti do ovlivňování tvorby evropské legislativy. Klasické cesty distribuce dokumentů skupinám zainteresovaných podnikatelů dle jejich gestorství za určité téma se neosvědčily a je nutno hledat jiné cesty, které by přispěly k aktivnější roli podnikatelů v tomto procesu.

Zpětná vazba z podnikatelského prostředí je přitom klíčem k přijímání kvalitní legislativy EU dotýkající se podnikatelského prostředí. Získáním připomínek z reálného prostředí je možné zamezit tvorbě nadbytečné administrativní zátěže či vytvoření nových bariér vnitřního trhu. Spolupráce podnikatelů a odborníků/legislativců prostřednictvím podnikatelských zastoupení má ambice tyto aktivity povzbudit.

Cílem stránek je na pěti klíčových tématech ilustrovat cestu, jakou jsou legislativní návrhy přijímány v EU, jak do tohoto procesu vstupují podnikatelská zastoupení a jakým způsobem dbají, aby tyto akty byly co nejvíce ve prospěch podnikatelské komunity. Poslání podnikatelských sdružení bude vysvětleno, jak na národní, tak i evropské úrovni. Jejich popis doplní vysvětlující schéma o fungování evropských institucí a dalších aktérů, kteří se na poli evropských záležitostí vyskytují a mají možnost evropskou legislativu ovlivnit.

Zpracováno Hospodářskou komorou České republiky s grantovou podporou Úřadu Vlády České republiky