Zastupující organizace hájící zájmy podnikatelů v České republice

Svaz obchodu a cestovního ruchu

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky (SOCR) je nezávislé, dobrovolné a otevřené profesní sdružení právnických a fyzických osob v obchodě, v cestovním ruchu a v odvětvích a oborech navazujících, které se sdružily na ochranu a prosazování svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy ČR. Svaz je kolektivním členem Hospodářské komory České republiky.

Svaz českomoravských výrobních družstev

Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) je zájmovým sdružením právnických osob, které v současné době sdružuje 253 výrobních družstev se širokým sortimentem výrobků a služeb. Pomáhá svým členům mimo jiné při vyhledávání výrobních a obchodních kontaktů a novým obchodním partnerům vytipuje vhodné výrobní družstvo. Poskytuje svým členům služby při organizování výstav, veletrhů a kontraktů. Organizace je členským sdružením Hospodářské komory České republiky.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPD) je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy. Svaz průmyslu a dopravy ČR poskytuje svým členům, členským svazům a pozorovatelům řadu služeb, které jsou poskytovány jako protihodnota členského příspěvku. Svaz je sociálním partnerem (zástupcem zaměstnavatelů) v rámci Rady hospodářské a sociální dohody Vlády ČR a členskou organizací Hospodářské komory České republiky.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů je otevřené nezávislé zájmové sdružení, které zejména formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů, prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory, zejména v různých formách konzultací s vládou, podporuje prosazování specifických zájmů svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech, koordinuje společné zájmy svých členů a přispívá k upevňování spolupráce mezi nimi a dále spolupracuje s dalšími organizacemi. Konfederace je sociálním partnerem (zástupcem zaměstnavatelů) v rámci Rady hospodářské a sociální dohody Vlády ČR.

Euroskop

Internetový portál Euroskop.cz provozuje Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Úřadu vlády České republiky, který je součástí útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti.

Hlavní cíl odboru spočívá v zajištění kvalitních a dostupných informací o EU a našem členství v unii. Informace jsou veřejnosti poskytovány pomocí tzv. Integrovaného informačního systému, jehož součástí je: internetový portál Euroskop.cz, síť třinácti regionálních Eurocenter, bezplatná informační linka Eurofon (800 200 200) a grantový systém.