Vláda - programy schůzí, usnesení

Dokumenty z Vlády: https://apps.odok.cz/zvlady 

Databáze zVlády zobrazuje a umožňuje prohledávat veřejnosti programy jednání vlády, záznamy, usnesení a uveřejňované materiály pro jednání vlády, nepodléhají-li režimu utajení.

Vláda České republiky se zpravidla schází jedenkrát týdně na svém pravidelném zasedání. Vláda jedná podle předem naplánovaného programu jednání a vychází z připravených materiálů. Z jednotlivých bodů programu jednání vyplývají závěry, na kterých se vláda dohodla. Tyto závěry mají podobu usnesení vlády. Výstupy z jednání vlády jsou sumarizovány v záznamu z jednání vlády, který obsahuje k jednotlivým bodům jednání příslušné usnesení, pokud bylo schváleno.

Databáze zVlády uveřejňuje:

  • programy jednání vlády,
  • veřejně přístupné materiály pro jednání vlády,
  • záznamy z jednání vlády,
  • usnesení vlády.

eKLEP pro veřejnost: https://apps.odok.cz/veklep

Elektronická knihovna připravované legislativy zpřístupňuje veřejnosti dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Veřejnosti je umožněno procházet veškerou existující připravovanou vládní legislativu, která nepodléhá režimu utajení.

V eKLEP pro veřejnost jsou v elektronické podobě veřejně dostupné návrhy právních předpisů již od roku 2007.

Eklep pro veřejnost (VeKLEP) zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty z eKLEP (Elektronická knihovna legislativního procesu) legislativní povahy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu. Materiály jsou průběžně upravovány příslušnými zaměstnanci státní správy v neveřejném informačním systému eKLEP a jsou v jednotlivých fázích tvorby a schvalování prezentovány veřejnosti knihovnou VeKLEP. Jedná se zejména o následující návrhy legislativních dokumentů:

  • návrhy věcných záměrů zákonů,
  • návrhy zákonů,
  • návrhy zákonných opatření Senátu,
  • návrhy nařízení vlády
  • návrhy vyhlášek.

Veřejnost zde může sledovat životní cyklus jednotlivých materiálů od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí.