118/17 NV o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů; T: 18.8.2017

Předložený návrh vyhlášky vzhledem k výše uvedenému tak upravuje v části první na rozdíl od stávající vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů…

celý článek

116/17 NV o výrobě a distribuci léčiv; T: 18.8.2017

Tato novela zákona o léčivech mimo jiné zakládá dvě nová zákonná zmocnění, která se týkají distributorů. V prvé řadě jde o ustanovení § 77 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech, podle něhož…

celý článek

105/17 NV o správné lékárenské praxi; T: 7.8.2017

Účelem předkládaného návrhu vyhlášky je, dle nově stanoveného zmocnění obsaženého v § 82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech, prostřednictvím prováděcího právního předpisu stanovit strukturu, způsob,…

celý článek

104/17 NV o registraci léčivých přípravků; T: 2.8.2017

Za účelem zajištění vyhodnocování potřebných dat ohledně dostupnosti léčivých přípravků na trhu v České republice je nezbytné, aby Státní ústav pro kontrolu léčiv mohl pracovat s aktuálními a správnými…

celý článek

102/17 Novela zákona o léčivech; T: 19.7.2017

Navrhovaná právní úprava má pozitivní přínos na podnikatelské prostředí České republiky a na pacienty v tom, že by měla zvýšit jakost a bezpečnost transfuzních přípravků pro pacienty a lze…

celý článek

89/17 NV o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče; T: 23.6.2017

V důsledku úprav v zákoně č. 373/2011 Sb., k němuž je vyhláška prováděcím právním předpisem, se předpokládá snížení výdajů ze státního rozpočtu, z veřejných rozpočtů i podnikatelských…

celý článek

70/17 NV o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb; T: 18.5.2017

Cílem navrhované novely je upravit požadavky na minimální personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby v souladu se zmocněním podle § 120 k provedení § 11 odst.…

celý článek

69/17 NV vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče; T: 18.5.2017

Cílem navrhované novely vyhlášky č. 92/2012 Sb. je upravit požadavky na minimální technické a věcné vybavení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v souladu se zmocněním podle…

celý článek

260/16 Novela zákona o sociálních službách; T: 10.1.2017

Důvodem navrhované právní úpravy je potřeba řešit dlouhodobě neuspokojivě řešený problém lidí, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a současně i nepříznivé sociální situace potřebují…

celý článek

250/16 Novela zákona o ochraně veřejného zdraví; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 12.12.2016

Cílem navržené novely je jednak provedení povinné transpozice evropské směrnice č. 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené…

celý článek

EU 67/16 EK - Konzultace týkající se hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích, T: 8. 1. 2017

Evropská Komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení Směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů.Směrnice…

celý článek

EU 61/16 - Konzultace k provádění systému EU pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky u tabákových výrobků, T: 1.11.2016

Evropská Komise zahájila konzultaci k provádění systému EU pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky u tabákových výrobků podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o sbližování právních…

celý článek

190/16 Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění; T: 19.10.2016

Cílem návrhu je snížit spoluúčast pojištěnců, patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva, na doplatcích na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.…

celý článek

172/16 Návrhy vyhlášky o seznamech návykových látek; T: 16.9.2016

 Předkládanou novelizaci citovaného nařízení vlády vyvolala zejména potřeba řešit urychleně situaci spojenou s nárůstem nových syntetických drog zaplavujících Evropskou unii včetně České republiky,…

celý článek

147/16 Návrh vyhlášky o elektronických cigaretách; T: 9.8.2016

Předložená vyhláška navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 19 odst. 4 zákona o potravinách a stanovíobecné požadavky na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich,způsob označování…

celý článek

1 2 3 ...8 9 10 následujícíposlední