EU 19/17 EK Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti, T: 26. 5. 2017

Komise ve svém sdělení z roku 2016 o akčním plánu pro další zintenzivnění boje proti financování terorismu uvádí, že k financování terorismu se ve velké míře používají hotovostní platby.…

celý článek

EU 17/17 EK Konzultace o boji proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků, T: 19. 5. 2017

Evropská Komise zahájila konzultaci zabývající se bojem proti podvodům a falšování bezhotovostních platebních prostředků. Evropská komise se ve svém sdělení z roku 2015 s názvem The European…

celý článek

36/17 Zpráva o potřebě zahájení transformačního projektu řešícího obnovu a systémový rozvoj základních registrů a návazných systémů; T: 30.3.2017

Základní registry jsou zdrojem referenčních údajů a základem sdíleného datového fondu veřejné správy a od roku 2012 jsou jedním ze základních pilířů elektronizace veřejné správy. Téměř všechny…

celý článek

29/17 Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění; T: 3.4.2017

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění se zaměřuje na sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele…

celý článek

247/16 Novela zákona o elektronických komunikacích; T: 21.12.2016

Podstata navrhovaných změn spočívá v realizaci následujících hlavních věcných cílů, které je nutno prostřednictvím legislativního rámce vytvořeného pro účely realizace přechodu na DVB-T2 a v návaznosti…

celý článek

234/16 NV technické parametry pro zařízení provozující hazard; T: 21.11.2016

Ministerstvo financí předkládá návrh vyhlášky o rozsahu technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, požadavcích na ochranu a uchovávání herních a finančních…

celý článek

230/16 NV o způsobu tvorby volacích značek; T: 23.11.2016

Zachycení podmínek pro tvorbu a používání identifikátorů a kódů nezbytných pro zajištění správné funkce rozhlasových a televizních přijímačů při příjmu zemského digitálního televizního nebo…

celý článek

229/16 Nař. vl. o tvorbě prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání; T: 23.11.2016

Navrhovaná změna nařízení vlády č. 153/2005 Sb. je součástí opatření vládou přijaté Strategie rozvoje zemského digitálního vysílání ze dne 20. července 2016, ve které se jako jeden z klíčových postupů…

celý článek

228/16 Nař. vl. o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů; T 23.11.2016

Navrhovaná změna nařízení vlády č. 154/2005 Sb. je součástí opatření vládou přijaté Strategie, ve které se jako jedno z klíčových postupů předpokládá sestavení přechodných sítí, šířících souběžně se…

celý článek

217/16 Návrh zákona o platebním styku; T: 22.11.2016

Vzhledem k tomu, že nová směrnice o platebních službách obsahuje řadu změn oproti stávajícímu stavu regulace, navrhuje se zcela nový zákon o platebním styku a stávající zákon č. 284/2009…

celý článek

205/16 Novela zákona o o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu; T: 3.11.2016

Důvodem předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení…

celý článek

EU 56/16 EK – Unie kapitálových trhů: opatření související s potenciálním rámcem EU pro soukromé důchodové systémy, T: 25. 10. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se možného rámce EU pro osobní penze. Tato konzultace zjišťuje názory na to, jak nejlépe řešit současné překážky na trhu s osobními penzijními…

celý článek

163/16 NV užívání a provozování informačního systému datových schránek; T: 31.8.2016

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je modifikovat pravidla stanovená v této vyhlášce, která upravují náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky, elektronické prostředky…

celý článek

161/16 Aktivizace ČMZRB jako národní rozvojové banky; T: 23.8.2016

Předkládaný materiál byl Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhotoven v návaznosti na doporučení dalšího postupu obsaženého v materiálu „Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů…

celý článek

159/16 Národní plán rozvoje sítí nové generace; T: 24.8.2016

Klíčovým aspektem Národního plánu je tzv. mapa pokrytí infrastruktury, ze které vyplývá, v jakých lokalitách neexistují přístupové sítě nové generace a ani se zde na základě tržních mechanizmů…

celý článek

1 2 3 ...10 11 12 následujícíposlední