101/17 NV o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka); T: 18.8.2017

Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) je národní aplikací Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie (International Telecommunication Union) pro Českou republiku.…

celý článek

90/17 Situační zpráva o plnění Strategie správy radiového spektra; T: 23.6.2017

Mezi hlavní dosud již realizovaná opatření patří:- Provedení aukce zbylých kmitočtů z pásem 1800 MHz a 2600 MHz, kterou ČTÚ uskutečnil v prvním pololetí roku 2016. Její úspěšné dokončení,…

celý článek

85/17 Projekt transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., na národní rozvojovou banku České republiky; T: 9.6.2017

Bylo dohodnuto, že připravený materiál na vládu předloží ministr průmyslu a obchodu společně s ministryní pro místní rozvoj.Po dokončení procesu transformace bude ČMZRB působit jako národní rozvojová…

celý článek

79/17 NV o zasílání a oznamování informací a dat provozovateli hazardních her a jejich parametrů a rozsahu; T: 31.5.2017

Obsahově je návrh vyhlášky rozdělen do čtyř částí. První část se věnuje rozsahu herních a finančních dat a parametrům vzdáleného přístupu. V rámci jednotlivých ustanovení této části je konkretizována…

celý článek

EU 24/17 EK Přezkum pokynů pro analýzu trhu a posuzování významné tržní síly (SMP), T: 21. 6. 2017

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci o přezkumu pokynů pro analýzu trhu a posuzování významné tržní síly (dále jen „pokyny SMP“), které Komise zveřejňuje na základě článku 15 Rámcové…

celý článek

EU 19/17 EK Iniciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti, T: 26. 5. 2017

Komise ve svém sdělení z roku 2016 o akčním plánu pro další zintenzivnění boje proti financování terorismu uvádí, že k financování terorismu se ve velké míře používají hotovostní platby.…

celý článek

EU 17/17 EK Konzultace o boji proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků, T: 19. 5. 2017

Evropská Komise zahájila konzultaci zabývající se bojem proti podvodům a falšování bezhotovostních platebních prostředků. Evropská komise se ve svém sdělení z roku 2015 s názvem The European…

celý článek

36/17 Zpráva o potřebě zahájení transformačního projektu řešícího obnovu a systémový rozvoj základních registrů a návazných systémů; T: 30.3.2017

Základní registry jsou zdrojem referenčních údajů a základem sdíleného datového fondu veřejné správy a od roku 2012 jsou jedním ze základních pilířů elektronizace veřejné správy. Téměř všechny…

celý článek

29/17 Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění; T: 3.4.2017

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění se zaměřuje na sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele…

celý článek

247/16 Novela zákona o elektronických komunikacích; T: 21.12.2016

Podstata navrhovaných změn spočívá v realizaci následujících hlavních věcných cílů, které je nutno prostřednictvím legislativního rámce vytvořeného pro účely realizace přechodu na DVB-T2 a v návaznosti…

celý článek

234/16 NV technické parametry pro zařízení provozující hazard; T: 21.11.2016

Ministerstvo financí předkládá návrh vyhlášky o rozsahu technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, požadavcích na ochranu a uchovávání herních a finančních…

celý článek

230/16 NV o způsobu tvorby volacích značek; T: 23.11.2016

Zachycení podmínek pro tvorbu a používání identifikátorů a kódů nezbytných pro zajištění správné funkce rozhlasových a televizních přijímačů při příjmu zemského digitálního televizního nebo…

celý článek

229/16 Nař. vl. o tvorbě prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání; T: 23.11.2016

Navrhovaná změna nařízení vlády č. 153/2005 Sb. je součástí opatření vládou přijaté Strategie rozvoje zemského digitálního vysílání ze dne 20. července 2016, ve které se jako jeden z klíčových postupů…

celý článek

228/16 Nař. vl. o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů; T 23.11.2016

Navrhovaná změna nařízení vlády č. 154/2005 Sb. je součástí opatření vládou přijaté Strategie, ve které se jako jedno z klíčových postupů předpokládá sestavení přechodných sítí, šířících souběžně se…

celý článek

217/16 Návrh zákona o platebním styku; T: 22.11.2016

Vzhledem k tomu, že nová směrnice o platebních službách obsahuje řadu změn oproti stávajícímu stavu regulace, navrhuje se zcela nový zákon o platebním styku a stávající zákon č. 284/2009…

celý článek

1 2 3 ...11 12 13 následujícíposlední