EU 82/13 Konzultace ke Strategii EU pro jadransko-jónský region ; T: 6. 12. 2013

Evropská Komise otevřela veřejnou konzultaci týkající se Strategie EU pro jadransko-jónský region.

Cílem Strategie EU pro jadransko-jónský region je podporovat udržitelnou hospodářskou a sociální prosperitu tohoto regionu prostřednictvím hospodářského růstu, tvorby nových pracovních míst a zlepšováním atraktivnosti, konkurenceschopnosti a provázanosti s důrazem na ochranu přírodního prostředí a zajištění zdravého mořského ekosystému.

Cílem konzultace je proto shromáždit názory dotčených osob na to, zda je uvedená Strategie vhodným výchozím bodem k naplnění stanovených cílů a skutečných potřeb místních obyvatel.

Konzultační dokument s otázkami k této problematice a doprovodný dokument, které jsou dostupné pouze v anglickém jazyce, naleznete v příloze.

Informace o konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou rovněž dostupné na stránkách EK zde.

Své připomínky k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 6. prosince 2013. Pokud byste na konzultaci Evropské komise odpovídali přímo, informujte nás prosím o Vašem příspěvku také.

Související soubory

Konzultace AJAdobe AcrobatPDF | 50,07 kBuložit
Doprovodný dokument AJAdobe AcrobatPDF | 187,49 kBuložit