EU 23/17 EK - Konzultace týkající se FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, T: 11. 6. 2017

EU 23/17 EK - Konzultace týkající se FINTECH: konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, T: 11. 6. 2017Komise se prostřednictvím konzultace snaží získat názory od zúčastněných stran…

celý článek

45/17 Návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1; T: 13.4.2017

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Na program Národní centra kompetence 1 bude přímo…

celý článek

33/17 Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací; T: 11.4.2017

Cílem nové úpravy je vytvořit ve společnosti podmínky pro zvýšení kvality, udržitelnosti, výzkumu a vývoje v ČR, jakož i zajistit efektivnost výdajů na VaVaI, které budou vynakládány na reálné…

celý článek

EU 15/17 EK Hodnocení partnerství veřejného sektoru (dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020, T: 25. 4. 2017

Evropská Komise zahájila hodnocení partnerství veřejného sektoru (Public-Public Partnerships, dále jen „P2P“) podle článku 185 Smlouvy o fungování Evropské unie v rámci průběžného hodnocení programu…

celý článek

18/17 Návrh nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací; T: 24.2.2017

Návrh nařízení vlády provádí ustanovení § 33a odst. 10 zákona č. 130/2002 Sb. v souladu se zmocněním v něm upraveném a stanoví kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu…

celý článek

EU 6/17 EK Inteligentní specializace: nový přístup k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií, T: 20.3.2017

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ke strategii inteligentní specializace týkající se nového přístupu k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií.…

celý článek

EU 1/17 EK – Průběžné hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020, T: 3. 3. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se průběžného hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020. Cílem této konzultace je shromáždit názory od zainteresovaných subjektů…

celý článek

EU 71/16 EK Průběžné hodnocení programu Horizont 2020, T: 9. 1. 2017

Evropská Komise zahájila průběžné hodnocení programu Horizont 2020. Cílem hodnocení je shromáždit informace od široké veřejnosti o různých aspektech realizace programu. Výsledky hodnocení promítne…

celý článek

EU 70/16 EK - Konzultace zabývající se Programem Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu, T: 9. 1. 2017

Evropská Komise zveřejnila konzultaci zabývající se hodnocením programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový…

celý článek

EU 60/16 - Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu, T: 14. 11. 2016

Evropská Komise zveřejnila konzultaci týkající se průběžného hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Hlavními cíli dané konzultace je zjistit, zda EIT funguje v souladu…

celý článek

126/16 Aktualizace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie); T: 13.6.2016

I přes opakované konzultace Národní RIS3 strategie s Evropskou komisí, byl dokument Evropskou komisí schválen pouze částečně, konkrétně byly přijaty kapitoly 1 – 6. Evropská komise vytýkala především…

celý článek

EU 32/16 Konzultace k pracovnímu programu Věda se společností a pro společnost na období 2018-2020; T: 24. 6. 2016

Evropská Komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se pracovního programu na období 2018-2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020. Horizont 2020…

celý článek

103/16 Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech; T: 24.5.2016

Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech si klade za cíl především stabilizovat a zkvalitnit výkon znalecké činnosti. V souladu s právem Evropské unie…

celý článek

95/16 Novela zákona o důchodovém pojištění; T: 19.5.2016

 Účelem předloženého návrhu zákona je především ukončit neomezené zvyšování důchodového věku a důchodový věk stanovit v maximální pevné věkové hranici; v návaznosti na výše uvedené usnesení…

celý článek

78/16 Návrh Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 11.4.2016

Program je členěn na šest interaktivních podprogramů, které tvoří logické celky naplňující tři vzájemně se doplňující a na sebe navazující cíle. Podprogramy INTER-A, INTER-C a INTER-T sjednocené…

celý článek

1 2 3 ...7 8 9 následujícíposlední