EU 31/14 Žádost o zkušenosti podniků s fungováním jednotného trhu se službami; T: 16. 1. 2015

Evropská komise zkoumá způsoby, jak stimulovat hospodářský růst omezením a odstraněním překážek při nakupování nebo poskytování služeb v různých státech EU. V této souvislosti proto zpracovala průzkum k získání zkušeností podniků s fungováním jednotného trhu se službami.

Tento průzkum vede ve snaze tyto překážky přesně identifikovat a zjistit, které z nich jsou pro podniky nejzávažnější. Komise se proto zajímá o vaše zkušenosti s nakupováním a poskytováním služeb v celé EU.

Výsledky tohoto průzkumu budou předmětem diskuse se zástupci členských států EU a poslanci Evropského parlamentu na závěrečné konferenci, která se bude konat v rámci Fóra pro jednotný trh v březnu 2015.

Výsledky průzkumu budou posléze využity i v chystané zprávě o zbývajících překážkách na jednotném trhu se službami a k vypracování nových iniciativ, jejichž cílem bude tyto překážky omezit a odstranit.

Konzultační dokument s otázkami k této problematice je k dispozici v příloze této stránky.

Informace o konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou rovněž dostupné na stránkách EK zde.

Své připomínky k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 16. ledna 2015. Pokud byste na konzultaci Evropské komise odpovídali přímo, informujte nás prosím o Vašem příspěvku také.

Související soubory

DotazníkAdobe AcrobatPDF | 81,18 kBuložit
Formulář pro odpovědiDokument MS Word OpenXMLDOCX | 305,27 kBuložit