60/16 Vládní zmocněnec pro digitální agendu České republiky; T: 18.3.2016

Materiál navrhuje vytvořit institut vládního zmocněnce pro digitální agendu (dále jen „zmocněnec“) a ukládá ministrovi průmyslu a obchodu provést výběrové řízení na zmocněnce. Dále navrhuje vytvoření Řídícího výboru pro koordinaci digitální agendy a rozsah jeho činnosti, jeho statut je přílohou č. 1 a jednací řád je přílohou č. 2 usnesení vlády.

Dále materiál vyčísluje potřebné finanční prostředky, které musí být ze státního rozpočtu vyčleněny pro fungování vládního zmocněnce a Řídícího výboru pro koordinaci digitální agendy, a to primárně do konce roku 2016 v částce 15,18 mil. Kč se zohledněním data skutečného zahájení činnosti kanceláře zmocněnce, a dále jako navýšení kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu do roku 2020, včetně, o 14,18 mil. Kč s přihlédnutím k valorizaci mezd platné pro daný rok.

Související soubory

Návrh usneseníDokument MS Word OpenXMLDOCX | 36,42 kBuložit
Příloha usneseníDokument MS Word OpenXMLDOCX | 31,82 kBuložit
Předkládací zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 17,18 kBuložit
MateriálDokument MS Word OpenXMLDOCX | 34,59 kBuložit
PřílohaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 24,61 kBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS Word OpenXMLDOCX | 18,3 kBuložit