95/17 Pravidla používání NEN; T: 7.7.2017

Předkládá se v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek.

celý článek

72/17 Zpráva fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2016; T: 16.5.2017

Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy v období za rok 2016 obsahuje shrnutí činnosti MMR v oblasti správy elektronických tržišť veřejné správy, informace o počtu elektronických…

celý článek

64/17 Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016; T: 5.5.2017

Zpráva o fungování národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016 obsahuje především informace o činnosti MMR v oblasti správy NEN v návaznosti na…

celý článek

59/17 Pravidla uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy; T: 2.5.2017

Usnesení vlády č. 465/2010 bylo prvním krokem příkladného přístupu veřejné správy k nakupování zboží a služeb, jehož podstatou je zohledňovat environmentální hlediska a požadavky při vydávání…

celý článek

51/17 Návrh usnesení vlády o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek; T: 18.4.2017

Varianta 1Varianta 1 je tzv. „kompromisním návrhem“. V rámci této varianty bude členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízených orgánů a organizací, kteří…

celý článek

41/17 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2016; T: 7.4.2017

V oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek došlo v roce 2016 k významným událostem, které ovlivní rozvoj právního prostředí veřejného investování a e-governmentu v ČR. Klíčovou…

celý článek

EU 13/17 EK Konzultace o zavedení dobrovolného předběžného posouzení, T: 10. 4. 2017

Komise ve svém sdělení s názvem „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“ z října roku 2015 zamýšlí zavést mechanismus dobrovolného předběžného posouzení aspektů…

celý článek

EU 69/16 EK - Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU, T: 9. 01. 2017

Evropská Komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU. Kontrola fúzí představuje jeden z nástrojů evropského…

celý článek

177/16 Novela zákona o veřejných dražbách; T: 6.10.2016

Důvodem novelizace zákona je aktualizace pojmů a termínů, které zákon používá a které se vlivem přijetí občanského zákoníku staly nesprávnými a nepřesnými. Cílem novely zákona jsou změny…

celý článek

175/16 Návrh usnesení vlády Národní elektronický nástroj centrální státní tržiště; 14.9.2016

Návrh usnesení vlády obsahuje aktualizovaná Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit. Stěžejním ustanovením předkládaného návrhu…

celý článek

EU 34/16 Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti; T: 20. 6. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se hodnocení Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek…

celý článek

108/16 NV odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů; T: 23. 5. 2016

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení (dále jen „vyhláška“) je předkládán v souvislosti…

celý článek

107/16 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2015; T: 16.5.2016

Velikost trhu veřejných zakázek v roce 2015 je odhadována na 556 mld. Kč vč. DPH, z této částky bylo 57 % alokováno v režimu zákona o veřejných zakázkách. Meziročně došlo k poklesu…

celý článek

106/16 Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015; T: 13.5.2016

Zpráva o hodnocení RS CZ obsahuje zejména podrobnější přehled ve vztahu k zadaným zakázkám v RS CZ z hlediska typu uzavřené smlouvy: rámcová smlouva (85 smluv; 1 420 mil. Kč); prováděcí…

celý článek

105/16 Metodika k doporučení zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti se zohledněním sociálních aspektů; T: 13.5.2016

Základní doporučení lze shrnout do tří základních bodů, které jsou rozepsány níže v textu:1. Zohlednění sociálního aspektu - stanovení minimálního finančního ohodnocení řidičů lze řešit požadavkem…

celý článek

1 2 3 ...8 9 10 následujícíposlední