74/15 Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek; T: 15. 5. 2015

Návrh zákona respektuje rámec stanovený věcným záměrem zákona o veřejných zakázkách a konkretizuje práva a povinnosti dotčených subjektů. Návrhem jsou tedy nově upravována zejména pravidla pro zadávání veřejných zakázek a s tím souvisejících povinností dodavatelů, zvláštní důvody pro ukončení smluv na veřejné zakázky, zvláštní podmínky fakturace u smluv na veřejné zakázky a dále pak výkon státní správy v oblasti zadávání veřejných zakázek a informační systém o veřejných zakázkách.

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 17,24 kBuložit
Důvodová zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 2,77 MBuložit
MateriálDokument MS WordDOC | 963,5 kBuložit
PřílohaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 1,39 MBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS Word OpenXMLDOCX | 18,3 kBuložit