72/14 Novela zákona o dani z přidané hodnoty; T: 11.6.2014

Materiál obsahuje návrh novely zákona o DPH, jejímž obsahem je především zavedení druhé snížené sazby daně 10 % na léky, knihy a dětskou výživu. Dále se navrhuje zavedení kontrolního výkazu jako jednoho z opatření pro zamezení daňových podvodů. Návrh provádí transpozici evropských předpisů, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a o možnost použití tzv. mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. Zrušuje se snížení limitu obratu pro registraci plátce, nadále zůstává limit 1 mil. Kč.

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS WordDOC | 50 kBuložit
Důvodová zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 189,28 kBuložit
MateriálDokument MS Word OpenXMLDOCX | 52,37 kBuložit
Platné zněníDokument MS WordDOC | 511 kBuložit
Rozdílová tabulkaDokument MS WordDOC | 169 kBuložit
PřílohaKomprimovaný archív ZIPZIP | 300,47 kBuložit
Formulář pro připomínkováníDokument MS WordDOC | 11,77 kBuložit