66/16 Nař. vl. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; T: 29.3.2016

Cílem návrhu zákona je uvedení předpisu do souladu s požadavky a poznatky praxe, které vyplynuly z jeho aplikace v uplynulých letech. Navrhované změny je třeba promítnout i v prováděcích předpisech k zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 20,02 kBuložit
OdůvodněníDokument MS Word OpenXMLDOCX | 40,48 kBuložit
MateriálDokument MS Word OpenXMLDOCX | 53,06 kBuložit
RIADokument MS Word OpenXMLDOCX | 55,86 kBuložit
Platné zněníRich Text FormatRTF | 679,07 kBuložit
Rozdílová tabulkaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 23,5 kBuložit
Srovnávací tabulkaKomprimovaný archív ZIPZIP | 311,37 kBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS Word OpenXMLDOCX | 18,3 kBuložit