51/16 Novela zákoníku práce; T: 23.3.2016

Účelem návrhu zákona je provedení věcných změn v zákoníku práce směřujících k prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto právních vztazích, a to v reakci na požadavky praxe, především sociálních partnerů, a s ohledem na vývoj českého právního řádu, judikatury českých soudů i SD EU. Zároveň je přihlédnuto k možnosti přiměřeného snížení administrativní náročnosti kladené na zaměstnavatele v souvislosti s aplikací zákoníku práce.

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS WordDOC | 33 kBuložit
Důvodová zprávaDokument MS WordDOC | 365,5 kBuložit
MateriálDokument MS WordDOC | 274,5 kBuložit
Platné zněníDokument MS WordDOC | 685,5 kBuložit
Rozdílová tabulkaDokument MS WordDOC | 239 kBuložit
Srovnávací tabulkaKomprimovaný archív ZIPZIP | 595,52 kBuložit
RIADokument MS WordDOC | 697 kBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS Word OpenXMLDOCX | 18,3 kBuložit