48/16 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní; T: 17.3.2016

Ministerstvo financí předkládá návrh zákona, který obsahuje zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od     1. ledna 2017. Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu.

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS WordDOC | 36,5 kBuložit
Důvodová zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 384,54 kBuložit
MateriálDokument MS Word OpenXMLDOCX | 97,99 kBuložit
RIADokument MS Word OpenXMLDOCX | 154,6 kBuložit
Platné zněníDokument MS Word OpenXMLDOCX | 389,47 kBuložit
Rozdílová tabulkaDokument MS WordDOC | 191,5 kBuložit
Srovnávací tabulkaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 13,82 kBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS Word OpenXMLDOCX | 18,3 kBuložit