PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

40/15 Novela školského zákona; T: 9.4.2015

Stěžejním cílem novelizace školského zákona jsou úpravy v těchto třech oblastech:

- Zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky

- Úprava systému přijímacího řízení do oborů středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou

- Úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky a některých náležitostí přezkumného řízení výsledků maturitní zkoušky.

Novelou se dále zřizuje Národní rada pro vzdělávání jako stálý poradní orgán vlády. Národní rada pro vzdělávání se má vyjadřovat k návrhům dokumentů, které předkládá ministerstvo vládě, k návrhům právních předpisů a rozpočtovým otázkám v oblasti školství, k dalším důležitým dokumentům ve školství a ke skutečnostem významným pro vzdělávací politiku vlády.

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS WordDOC | 38 kBuložit
Důvodová zprávaDokument MS WordDOC | 693 kBuložit
MateriálDokument MS WordDOC | 122,5 kBuložit
Platné zněníDokument MS WordDOC | 283,5 kBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS Word OpenXMLDOCX | 18,3 kBuložit