4/15 Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 21. 1. 2015

NAP JE vychází z materiálu Aktualizace státní energetické koncepce (dále jen „ASEK“) a je zpracován zcela v mezích jejího strategického zadání (se souhlasným stanoviskem z procesu SEA), které pouze provádí do konkrétních realizačních kroků. NAP JE tak podrobně představuje možnosti rozvoje jaderné energetiky v ČR ve všech souvisejících oblastech.

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 21,28 kBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS Word OpenXMLDOCX | 18,3 kBuložit
MateriálDokument MS WordDOC | 1,56 MBuložit