31/14 Operační program Doprava 2014 - 2020; 7.4.2014

Operační program Doprava 2014-2020 představuje základní nástroj pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém období 2014-2020. Strategické zaměření Operačního programu Doprava 2014-2020 je do značné míry determinováno výsledky Dopravních sektorových strategií (2. fáze) jakožto základního strategického dokumentu v ČR pro oblast dopravní infrastruktury.

Operační program Doprava 2014-2020 bude financován z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu regionálního rozvoje. Operační program Doprava 2014-2020 je v plném souladu s Dohodou o partnerství pro programové období 2014-2020, která představuje základní „zastřešující“ dokument pro všechny intervence z evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém období 2014-2020.

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS WordDOC | 26,5 kBuložit
MateriálDokument MS Word OpenXMLDOCX | 285,95 kBuložit
PřílohaKomprimovaný archív ZIPZIP | 7,73 MBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS WordDOC | 11,77 kBuložit