266/15 Národní plán rozvoje sítí nové generace; T: 10.12.2015

Cílem Národního plánu rozvoje sítí nové generace je definovat strategický přístup České republiky při výstavbě sítí nové generace a zejména prostřednictvím cíleně směřované podpory realizovat rozvoj budování přístupových sítí nové generace. Tyto sítě svým významem a rozsahem v konečném důsledku podpoří hospodářský růst České republiky, přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podnikatelských činností, kvantitativně a kvalitativně posílí českou ekonomiku především s ohledem na vyšší přidanou hodnotu produkce a v neposlední řadě také zvýší efektivitu státní správy a místní samosprávy.

Národní plán musí podle předběžné podmínky 2.2 obsahovat:

1) plán investic do infrastruktury vycházející z ekonomické analýzy a zohledňující stávající soukromou a veřejnou infrastrukturu a plánované investice,

2) modely udržitelných investic, které posilují hospodářskou soutěž a zajišťují přístup k otevřeným, cenově dostupným, kvalitním a progresivním infrastrukturám a službám,

3) opatření k podnícení soukromých investic.


Související soubory

Návrh usneseníDokument MS Word OpenXMLDOCX | 23,21 kBuložit
Předkládací zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 17,82 kBuložit
MateriálDokument MS Word OpenXMLDOCX | 6,59 MBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS Word OpenXMLDOCX | 18,3 kBuložit