26/16 Novela zákona o odpadech; T: 19.2.2016

Současný zákon o odpadech upravuje podmínky pro konec odpadového režimu v § 3 odst. 6, přičemž obsažená základní kritéria převzatá z rámcové směrnice jsou formulována velmi obecně. Rámcová směrnice proto také vyžaduje, aby byla na základě těchto základních požadavků stanovena doplňující kritéria, což český zákon o odpadech nevyžaduje. To, zda došlo k naplnění požadavků § 3 odst. 6 zákona o odpadech, určuje v současné době provozovatel zařízení a s ohledem na obecnost těchto požadavků je velmi složité se v této problematice orientovat a to jak pro povinné subjekty, tak pro správní orgány.

Hlavním cílem je nastavení jednoznačných pravidel převodu odpadu mimo odpadový režim a uvedení české legislativy plně do souladu s rámcovou směrnicí.

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 24,11 kBuložit
Důvodová zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 407,58 kBuložit
MateriálDokument MS Word OpenXMLDOCX | 303,79 kBuložit
Rozdílová tabulkaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 146,81 kBuložit
Srovnávací tabulkaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 146,81 kBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS Word OpenXMLDOCX | 18,3 kBuložit
PřílohaDokument MS WordDOC | 136,5 kBuložit