228/14 Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství; T: 6.1.2015

V úvodu materiálu je stručný popis současného stavu regulace cen ve vodárenství s uvedením různých způsobů provozování vodovodů a kanalizací v České republice. Dále materiál obsahuje analýzu sektoru vodárenství s daty z roku 2013, kapitolu týkající se benchmarkingu, sociální únosnosti a ochrany spotřebitele. Hlavní částí materiálu je variantní řešení regulace cen ve vodárenství, ve které jsou podrobně uvedeny návrhy dvou variant. V závěru je provedeno zhodnocení obou variant s doporučením pro vládu České republiky dále se zabývat variantou č. 1 a dále jsou stanoveny úkoly k zajištění optimální regulace cen ve vodárenství v České republice. Součástí materiálu je hodnocení dopadů navrhované regulace (RIA).

Související soubory

Příloha usneseníDokument MS Word OpenXMLDOCX | 21,06 kBuložit
Předkládací zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 24,49 kBuložit
MateriálDokument MS Word OpenXMLDOCX | 767,27 kBuložit
PřílohaKomprimovaný archív ZIPZIP | 2,07 MBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS Word OpenXMLDOCX | 18,3 kBuložit