PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

207/14 Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020; T: 27.11.2014

V Implementačních plánech je stanoven obecný časový harmonogram, ve kterém jsou konkretizovány jednotlivé činnosti a aktivity dle strategických cílů stanovených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 včetně navrhovaných legislativních změn. Implementační plány rozpracovávají tyto 4 strategické cíle obsažené ve Strategickém rámci:

  • Modernizace veřejné správy (v gesci Ministerstva vnitra a ústředních orgánů státní správy)
  • Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území (v gesci Ministerstva vnitra a ústředních orgánů státní správy)
  • Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu (v gesci Ministerstva vnitra - úsek náměstka ministra vnitra pro informační a komunikační technologie, odbor eGovernmentu)
  • Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (v gesci Ministerstva vnitra - sekce pro přípravu státní služby).

 

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS WordDOC | 42,5 kBuložit
UsneseníDokument MS WordDOC | 54,5 kBuložit
Příloha usneseníKomprimovaný archív ZIPZIP | 2,05 MBuložit
PřílohaDokument MS WordDOC | 34 kBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS Word OpenXMLDOCX | 18,3 kBuložit