193/15 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů; T: 9.10.2015

Navrhovaná vyhláška plně transponuje Rozhodnutí Komise 2014/955/EU. Oproti dosavadní vyhlášce bylo do Katalogu odpadů doplněno několik druhů odpadů. Dále se nově stanoví postup pro zařazení odpadu do kategorie nebezpečný podle Rozhodnutí 2014/955/EU a zavádí se nový způsob označování odpadů v kategorii ostatní odpad pro účely evidence. Také byly opraveny textové chyby, které se doposud vyskytovaly ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Vyhláška rovněž zohledňuje novelu zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., co se týče zařazování autovraků. Bylo zjednodušeno zařazení autovraku po odčerpání provozních kapalin a odejmutí nebezpečných částí pod katalogové číslo.

Související soubory

OdůvodněníDokument MS Word OpenXMLDOCX | 66,73 kBuložit
MateriálDokument MS Word OpenXMLDOCX | 78,76 kBuložit
PřílohaKomprimovaný archív ZIPZIP | 42,19 kBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS Word OpenXMLDOCX | 18,3 kBuložit