182/13 NV o vyšším odborném vzdělávání; T: 9.1.2014

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání dosud neobsahovala náležitosti smlouvy, kterou uzavírá škola a zaměstnavatel za účelem zajištění odborné praxe studentů školy na pracovišti zaměstnavatele, ale ani neobsahuje požadavek bližší specifikace, rozsah činností, uvedení počtů studentů i hodin, které budou studenti na pracovišti zaměstnavatele vykonávat na strojích a zařízeních v majetku zaměstnavatele. Z uvedeného důvodu se předkládá návrh novely vyhlášky, který obsahuje doplnění o nové ustanovení obsahující definici náležitostí smlouvy uzavírané mezi školou a zaměstnavatelem k zajištění odborné praxe na pracovišti zaměstnavatele. Novela vyhlášky také umožní zaměstnavatelům daňové odpisy majetku v případech, kdy zajišťují odbornou praxi studentů vyšších odborných škol. Novela vyhlášky zajistí přesné vymezení počtu studentů a doby konání odborné praxe na konkrétních strojích a zařízeních zaměstnavatele na základě smlouvy mezi školou a zaměstnavatelem.

Identifikace dotčených subjektů

· Vyšší odborné školy, které realizují odbornou praxi studentů v akreditovaných programech v oborech odborného vzdělávání na pracovištích zaměstnavatelů na základě smluv se zaměstnavateli.

· Zaměstnavatelé, kteří zajišťují odbornou praxi studentů škol v akreditovaných vzdělávacích programech oborů odborného vzdělávání na svých pracovištích na základě smluv s vyššími odbornými školami.


Související soubory

OdůvodněníDokument MS WordDOC | 58,5 kBuložit
MateriálDokument MS WordDOC | 31,5 kBuložit
Platné zněníDokument MS WordDOC | 37,5 kBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS WordDOC | 11,77 kBuložit