166/13 Nař. vl. o výši časových poplatků, sazeb mýtného a slevy na mýtném; T: 2.12.2013

Předloženou novelou navrhuje Ministerstvo dopravy upravit sazby mýtného. Ty jsou upraveny mj. i podle doby jízdy, a to zvýšené sazby v pátek od 15 do 21 hod. a snížené v ostatní dobu dne i týdne. Návrhem bude implementována do právního řádu ČR úprava legislativy EU. Konkrétně se jedná o směrnici EP a Rady č. 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. Ta byla novelizována směrnicí č. 2011/76/EU, kdy podle čl. 7g, odst. 3 písm. d) může doba zvýšených sazeb v dopravní špičce činit nejvýše 5 hodin.

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS WordDOC | 25 kBuložit
OdůvodněníDokument MS WordDOC | 93 kBuložit
MateriálDokument MS WordDOC | 36 kBuložit
PřílohaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 24,94 kBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS WordDOC | 11,77 kBuložit